YHDISTYKSEN TARKOITUKSENA ON:


• Kannustaa päihdeongelmaisia päihteettömään elämään ja tukea heidän läheisiään

• Käsitellä ennakkoluulottomasti päihdekysymyksiä ja pyrkiä poistamaan päihdeongelmaisiin kohdistuvia ennakkoluuloja

• Vaikuttaa nuorten päihteidenkäytön vähentämiseksi


TARKOITUKSENSA TOTEUTTAMISEKSI YHDISTYS:


• Toimii yhteistyössä muiden yhdistyksen toiminta-ajatusten mukaisten tahojen kanssa.

   On osaltaan mukana vaikuttamassa Espoon päihdehuollon kehittämistä

• Ylläpitää päiväkeskustoimintaa

• Ylläpitää tukihenkilötoimintaa päihdeongelmaisille ja järjestää ryhmäkeskustelutilaisuuksia

KALENTERI